Żołnierz

Żołnierz
Żołnierz przyszłości walczy z cieniem.
Spotyka po drodze galaktyki,
Mija mleczną drogę.
Złotowłosa Kometa przecina jego szlak…
Odkłada ją na potem, nie teraz…
On ma czasu szmat.
Żołnierz przyszłości ma swoje ideały
Ma wiarę, cele i twardy jest, niepokonany.

Mela Rosa