Zdejmuj

Zdejmuj
Z daleka zdejm czapkę na cześć Tych, którzy dali Ci Wolność.
Moją i Twoją Wolność. Wspólnie naszą.
Chwała bohaterom.
Mela Rosa