Zbieg

Zbieg
Okoliczności
Zmusi
Cię
Momentalnie.
I nie trzeba wtedy
Wędrówki w kosmos
By zrozumieć Twoje miejsce
Na Ziemi.

Mela Rosa