Za co dziękujesz innym?

Za co dziękujesz innym?
Za poświęcony dla mnie ich cenny czas…
On tak szybko płynie i zabiera nas stąd nieuchronnie.

Mela Rosa