Wyzwania

Wyzwania
Im mocniej rzucisz,
Tym dłużej na daleki lot patrzeć będziesz.
On da Ci wiarę.
Po horyzont może być Twoje.
Mela Rosa