Wartości

Każdy, wszyscy i nikt
Zawsze, wszędzie i nigdzie
Uogólnienia
Spostrzeżenia
Teorie względności
W sumie
Bez wartości.

Mela Rosa