Uczy

Uczy
Nikt drzewa uczyć nie musi jak ma rosnąć.
Tymi ścieżkami też już ktoś szedł przed Tobą. I nie ma takiej drogi, z której zawrócić by nie można było.
Można. Zaufaj.
Mela Rosa