Ty

Ty
Masz przysunąć ją do siebie i poczuć zapach jej skóry…zmieszany z nutą perfum i owiany letnim wiatrem.
I masz się poczuć jak u siebie. Przy niej. Magnetyzm serca…

Mela Rosa