Tętno

Tętno
Różnica ciśnień
Szarpie moją duszą.
Horyzontalna składowa wiatru nadaje tętno pękniętemu sercu.
W końcu zbiera się na burzę…

Mela Rosa