Stopnie

Stopnie
Świadomość
Słów
Swoich –
Sekunda…i
Swobodny
Się
Stajesz.
Sam
Sobie
Stopień
Stwórz…i
Stań
Silny
Swobodnie
Schodami
Stąpając.

Mela Rosa – nie na „S”