Sfera

Sfera
Utrudniony kontakt z mózgiem powoduje zaburzenia w sferze towarzyskiej.
Haha!! Nieodwracalne.
Mela Rosa