Rządy

Rządy

– Wiesz dlaczego rządzą wariaci?
– Dlaczego?
– Bo nie mają z reguły nic do stracenia!

Mela Rosa