Pamiętasz?

Pamiętasz?
Ta łódź i to wiosło
Ta zatoka i tak tu dalej tak prosto
Ścieżki na wodzie nie takie same
Lepsze, bo niewydeptane
Pamiętasz?
A woda dalej czysta
Miejscami przejrzysta
Pamiętasz.
Mela Rosa