Pamiętaj stary…

Wiesz młody…
Jeśli chodzi o kobiety, nigdy nie jest się za starym na upokorzenie.

Mela Rosa