Nie szukaj

Nie szukaj
Kto Ci o tym bIAŁYM rUMAKU
Bajek naopowiadał…
Kto Cię tak skrzywdził???
Bajka zawsze pozostanie bajką
I niczym więcej.

Mela Rosa