Miasto mocy

Miasto mocy
Ile silnej woli w sobie mają
Stare zaniedbane kamienice,
Zniszczone chodniki, puste ulice
Czerp wiadrami z historii
Miej świadomość, wyzwól okruchy smutku, okruchy euforii..
Mela Rosa