Lubię

Lubię
Lubię myślących mężczyzn.
Mogą, a nawet wręcz powinni być kontrowersyjni w swoich poglądach.
Warunkiem fascynacji jest odwaga, błyskotliwość argumentacji i szczypta elokwencji.
Nie ma nic bardziej pociągającego jak inteligentny męski humor, szczególnie ten dotyczący KOBIECYCH problemów – tych oczywiście rangi co najmniej państwowej…
I ta pointa, pointa powinna zwalać z nóg.

Mela Rosa