Lekkość

Lekkość
Bytu
Wypełnia mnie…
Nareszcie
Powietrze
Dusza wzdyma
Pojemna
Na wietrze
Jestem
Radość
Chcę jeszcze, daj jeszcze

Mela Rosa