Krzyż

Krzyż
Każdy ma swój.
Nie bez przyczyny…
On uszlachetnia
Uczy pokory
Daje momenty wytchnienia.
Nie uciekniesz
Więc pokochaj przyjaciela.
I nieś z uśmiechem
Życie sekretne.

Mela Rosa