Im

Im
Każdy z nas może
Niewielu chce
Nikt się nie myli
A nic bez przyczyny

Ktokolwiek mówi
Ktoś myśli, duma
Wszyscy słyszą, lecz czy słuchają
A z siebie ile? Ile z siebie dają?
Głód

Mela Rosa