Im

Im bardziej świadomie rozważałam tą znajomość, tym bardziej odbierałeś mi rozum.
Robiłeś to od niechcenia, jakby nigdy nic…
Zabłądziłam w kłębowisku myśli natrętnych.

Mela Rosa