I wtedy

I wtedy
Błysk
Myśl
Jasność pojawia się nagle…
I już wiesz wszystko.

Mela Rosa