Czytał

Czytał

Czytał ją uważnie
Przekładał kolejne tekstu karty.
Uczył się jej na pamięć
Dotykał czule każdej pięknej strony.
Wracał do fragmentów…
Tych bolesnych i tych drogich
Pieścił ją wzrokiem
Powtarzał wersy w głowie,
Składał litery, sylaby i zdania.
One rosły w nim.
Co fikcją, a co prawdą jest…
nie miał pewności, cholera nie miał przekonania.

Mela Rosa