Cyrk

Cyrk
Kontroluj ubytki człowieczeństwa w swojej głowie.
Nie pozwól przejść na ciemną stronę.
To się kręci, to wiruje.
Świat wariuje.

Mela Rosa