Cyferki

 

Cyferki
Jak szerokie ramiona trzeba mieć, otuchy dając garść tym, co pragną?
Jak wielkie serce mieć trzeba, aby miłości dla wszystkich starczyło, by czerpali z niego do syta?
Ile słów ofiarować, by krzepić dusze rozedrgane?
Ile ile ile…
Masz? Dasz? Wezmą?
Mela Rosa