Cele

Cele
Cel miej mierzalny, jasny, policzalny…
Drogę obierz prostą.
Niech Cię wzruszy, niech Cię bawi.
Bądź bohaterem cichym: sam dla siebie.
Bądź niezniszczalny.

Mela Rosa