Bez

Bez
Bez zasad i wartości
Jak bez korzeni
Pewny nie będziesz,
Będziesz słaby i bierny.

Mela Rosa