Nie wierzę ludziom, którzy mówią o sobie, że są wrażliwi. Jak mówią to znaczy, że nie są. Chcą jedynie być tak postrzegani. Człowiek wrażliwy chowa swoją subtelność, by nikt jej nie zobaczył i nie dotknął nierozważnie, ból sprawiając.
————————————————
I do not believe people who say they are sensitive. As they say, it means they are not. They just want to be so perceived. A sensitive man hides his subtlety so that no one will see it and no one will touch her painfully.

MR