W pewnych sytuacjach towarzyszy nam poczucie uczestniczenia w czymś zjawiskowym.
Czasem to są minisekundy, rzadziej dłuższa chwila. Wydaje się wtedy, że czas się zatrzymał, a zmysły się wyostrzają i jedyne co słyszymy, to szybsze bicie serca.
————————————————
In the certain situations, we are accompanied by the feeling of participating in something phenomenal.
Sometimes these are seconds, rarely a longer moment. It seems, that time has stopped, and the senses are sharpened and the only thing we hear is the faster beating of heart.

MR