To uczucie ulgi, gdy ubierasz w słowa to, co do tej pory zdawać by się mogło nienazwanym. I gdy dobre czyny konsekwencją słów się stają.
Cudne.
———————————————
What a feeling of relief, when you put on words what you have thought to be unnamed so far. And when good deeds are consequence of words.
Wonderfully.

MR