W dzieciństwie nie marzyłam – wszystko naiwnie wydawało się na wyciągnięcie ręki.
To czas skutecznie kotwiczył mnie w szorstkiej rzeczywistości, a tymczasem marzenia szybowały już daleko. Dziś je ściągam na ziemię, robię korekty i konsekwentnie realizuję.
——————————————————
In childhood, I did not dream – everything seemed at hand. Naive.
This time effectively anchored me in a harsh reality, and meanwhile dreams were already far away. Today I download them to the ground, I make corrections and consistently implement them.

MR