Całuj Ją, jakby jutra miało nie być i jakby te sekundy ostatnimi były. Za każdym razem. Niech oddech straci i zaszumi jej w głowie. Niech zapamięta.
————————————————
Kiss Her, as if tomorrow was not going to be, and as if these seconds were the last. Whenever. Let her breath lose and make a noise in her head. Let her remember.

MR