Ludzie boją się prawdy. Budując wokół siebie mur dźwiękoszczelny, liczą na to, że nie usłyszą głosu… I siedzą tacy skuleni, malutcy i biedni w pomieszczeniach bez okien. A to nie działa. Drapieżne sumienie dopada ich w końcu i daje lanie, każe myśleć i działać, by w końcu dać wolność.
——————————————————
People are afraid of the truth. By building a soundproofing wall around them, they hope that they will not hear their voice … And they sit huddled, tiny and poor in rooms without windows. And it does not work. The predatory conscience finally catches them and gives them a spanking, makes them think and act to finally give them freedom.

MR