Najwięcej odwagi wymaga to, by żyć w zgodzie ze sobą. Poczucie słuszności decyzji nie ma z tym nic wspólnego.
———————————————
Most courage requires that you live in peace with yourself. The sense of the rightness of the decision has nothing to do with it.

MR