Bez kobiety stary świat jest o niebo lepszy, prostszy, łatwiejszy? A raju dotkniesz?
Przecież burze dają najczystsze niebo… obłoki rysowane czerwoną szminką, gromy błyszczą na policzkach, a czarne jaskółki linie rzęs wyznaczają… tak. Piękny świat.
—————————————-
Without a woman, the old world is better, simpler, easier? But will you touch paradise?
After all, storms give the purest sky … clouds drawn with red lipstick, thunder shines on the cheeks, and black swallows lines of eyelashes mark … yes. Beautiful world.

MR