Pewność swojej osoby pozwala doświadczać wszystkiego, absolutnie wszystkiego, co życie może nam zaoferować. Bycia tu i teraz nie boi się ten, kto wierzy w siebie. Odrzucanie rzeczywistości to przede wszystkim brak porozumienia z samym sobą. A my tymczasem ciągle patrzymy na innych, jesteśmy roszczeniowi, pretensjonalni i pełno w nas goryczy. Po co? Czas ucieka!
———————————————————
Confidence of your person allows you to experience everything, absolutely everything, that life can offer us. Being here and now is not afraid of those who believe in themselves. Rejection of reality is primarily a lack of understanding with yourself. Meanwhile, we are still looking at others, we are claiming, pretentious and full of bitterness. For what? Time flies by!

MR