Mówisz, że wierzysz w Boga, los, opatrzność, gwiazdy, cyfry i wróżby…etc., a tymczasem nie chcesz choć trochę uwierzyć w siebie?
Przecież jedno drugiego nie wyklucza. Pomyśl.
——————————————————-
You say that you believe in God, fate, providence, stars, numbers and divination … etc, and meanwhile you do not want to believe in yourself?
After all, one does not exclude one another. Think.

MR