A on z nieskrępowaną radością rozbrajał te jej wszystkie humory. Z miną pokerzysty przecinał kabelki, co by detonacja kobiecej finezji bytu nie nastąpiła. Całował i nie żałował… Otoczenie było mu niezmiernie wdzięczne. Jeden lej po bombie mniej.
———————————————————-
And he, with unhampered joy, disarmed all her moods. With the look of the poker player he cut the cables, which would detonate the feminine finesse of being. He kissed and did not regret… The surroundings were extremely grateful to him. One hopper after the bomb less.

MR