„Wiesz, kiedy jest koniec? Gdy nagle okazuje się, że Wasze dotychczasowe plany przestają być wspólne, a stają się Twoimi naiwnymi marzeniami bez sensu… I stajesz się człowieku śmieszny jak klaun w cyrku, który nieudolnie stara się rozbawić publikę. I zaczyna Ci się wszystko mieszać: śmieją się z ciebie czy z Twoich występów. Horror! (…)

On to wiedział i dlatego właśnie opuścił Włochy…”

Michalina walczy 2019
———————————————————
„Do you know when the end is? When it suddenly turns out that your previous plans cease to be common, and become your naïve dreams without sense … And you become a man as ridiculous as a clown in a circus, who is trying to amuse the audience inept. And you start mixing everything: they laugh at you or your performances. Horror! (…)

He knew it and that’s why he left Italy … „
Michalina fights 2019