– Jak dobrze, że jesteś…
– Dobrze, że pada. Tu i teraz…pod tym parasolem, nasz intymny świat. Mów. Mów wszystko. Jest czas.
——————————————————————

– How good that you are…
– It’s good that it’s raining. Here and now… under this umbrella, our intimate world. Speak… Speak everything. There is a lot of time.
MR