Skąd kochana…! Nigdy nie przyzwyczailiśmy się do siebie. Jego koncepcja mnie mieści się tylko w jego wiadomym systemie.
Na wyłączność.
——————————————————————
How dear…! We’ve never got used to each other. His concept of mine is only in his known system.
Only exclusive.

MR