Tylko obietnica pięknych widoków rekompensuje trud wspinaczki na szczyt. Ile masz swoich szczytów?
————————————————————
Only a promise of beautiful views compensate for the difficulty of climbing. How many peaks You have?
MR