Mądrzy mówią, że gdy czujesz, że coś jest nie tak, to uciekaj. To cały czas mam biec? Mądrzy…
ZAWSZE będzie tak, że coś jest nie tak.
ZAWSZE trzeba coś przepracować razem, bo przecież o to w tym chyba chodzi.
ZAWSZE podjęcie wyzwania daje szansę.
ZAWSZE porażka rani.
ZAWSZE wygrana krzepi.
Mądrzy mówią bądź roztropny i mężny w tym by walczyć! ZAWSZE.
———————————————————————-
Wise people say, that when you feel something is wrong, then run away. Is that all the time I should run? Wise people…
It will ALWAYS be like something is wrong.
ALWAYS you have to work together, because that’s what it’s all about.
ALWAYS taking the challenge gives you a chance.
ALWAYS defeat hurts.
ALWAYS the win reigns.
Wise men say be prudent and brave in fight! ALWAYS.