Wiesz stary to jest tak, że wierzę w każde jej słowo. A przecież już tyle w życiu słów słyszałem…
To wszystko jakby inny wymiar miało. Niebiański odcień piątego pasma tęczy patrzy na mnie czule. Nieruchomieję.
—————————————————————-
You know my friend, is that I believe in every word she speaks. And I’ve heard so many words in my life …
It’s all like a different dimension. The heavenly shade of the fifth rainbow band looks at me so fondly. Motionless.
MR