Jak ona to zrobiła? Nie wiem.
Mam ją pod skórą, tą uroczą, dziką lokatorkę.
Wprowadziła się do mnie nie czekając w ogóle na moją zgodę.
Ba! Dobrze jej teraz jest. Spaceruje sobie po wszystkich miejscach z upodobaniem rozsiadając się, a to w umyśle, a to w sercu.
———————————————————————-

How did she do it? I do not know.
I’ve got her under my skin, this cute, wild placeholder.
She moved in without waiting for my permission at all.
Bah! It’s good for her now. She walks around in all places with pleasure, sitting down, in my mind, and in my heart.

Mela Rosa