Są takie momenty w życiu człowieka, które powinny trwać bez końca. Jak samospełniająca się obietnica szeptana dyskretnie do ucha.
Ach gdyby można było wyciąć kawałek takiej przestrzeni i zostawić ją sobie na potem, by w ciężkiej chwili wziąć pigułkę szczęścia – antidotum na cale zło.
———————————————————————-
There are moments in human life that should last forever. Like a self-fulfilling promise whispered discreetly to the ear.
Ah, if you could cut a piece of this space and leave it for later, in a hard moment, take a pill of happiness – an antidote to all evil.

Mela Rosa