Ocenianie ludzi przez pryzmat własnych doświadczeń, jest największą krzywdą jaką możemy zrobić nie tylko innym, ale przede wszystkim samym sobie.

———————————————————————
Judging people through the prism of our own experience, is the biggest harm that we can do not only to others, but above all to ourselves.

Mela Rosa