Gdy będzie już czas bym odeszła, odwrócę się szybko, by oddalić się niepostrzeżenie.
Biec będę szybko, by nikt łez nie widział.
One płynąć po policzkach będą i spadać głucho na bruk.
Jak kamienie.
——————————————————————-
When it will be time for me to leave, I will turn quickly to leave unnoticed.
I will run fast, so that no tears will be seen.
They will flow on cheeks and fall dully on the pavement.
Like stones.

Mela Rosa