Bohaterowie bez twarzy cyfrą w moim notesie są jedynie.
Bohaterowie bez twarzy w siebie wpatrzeni, puści i głuchoniemi.
Bohaterowie bez twarzy misję czują nadrzędną: niszczyć wszystko i wszystkich – bez wyjątku i nie pytać czy trzeba.
Masz się bać, nie żyć i nie oddychać… Ty, one i tamci też, co za różnica, ważne, że ktoś jest na celowniku.
Bohaterowie bez twarzy zajęcie mieć muszą… cudzej krwi łakną, duszą.
Bohaterowie bez twarzy dumni są ze swojej odwagi i nieprzeciętności…
Ciosani z fałszu, prostactwa i zazdrości.
———————————————————-
Faceless heroes, number in my notebook are only.
Faceless heroeslook at each other, deaf.
Faceless heroes feel superior: to destroy everything and everyone – without exception and do not ask if you need to.
You have to be afraid, not to live and not to breathe … You, them and those also, what a difference, it is important that someone is in the pinch.
Faceless heroes have to have … blood of others, thirst, soul.
Faceless heroes are proud of their courage and uncommonness …
Chastised from falsehood, simplicity and jealousy.
Mela Rosa