Każdy z nas ma takie samo prawo do błędu. Każdemu z nas zdarza się go popełniać.
Czasami łatwiej jest wybaczyć winę komuś innemu, niż samemu sobie.
——————————————
Each of us has the same right to error. Each of us happens to commit it.
Sometimes it’s easier to forgive someone else than to yourself.

Mela Rosa